Wybory parlamentarne i referendum 2023.

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu, które przeprowadzone zostaną w niedzielę 15 października 2023 roku.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Referendum odbędzie się w dniu 15 października 2023 r., jednocześnie z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy przebywający w Norwegii i posiadający ważne polskie paszporty lub ważne polskie dowody osobiste będą mogli zagłosować w utworzonych obwodach głosowania.

Głosowanie będzie odbywało się osobiście w siedzibach obwodowych komisji wyborczych 15 października 2023 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą (w tym na terenie Norwegii), zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym, najpóźniej do 25 września 2023 roku. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych zostaną obwieszczone przez konsulów.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

Ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez Konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do dnia 10 października 2023 roku.

Wniosek będzie można złożyć na trzy sposoby:

  1. najprościej i najwygodniej, wypełniając formularz online na specjalnie udostępnionej do tego celu platformie internetowej e-Wybory, lub
  2. pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie), lub
  3. mejlowo – na adres mejlowy konsulatu z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Wniosek o ujęcie w spisie będzie musiał zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo numer ważnego  polskiego dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe (adres mejlowy lub numer telefonu komórkowego).

W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszystkie ważne informacje dotyczące wyborów i referendum w Norwegii będą sukcesywnie publikowane w tej zakładce: Wybory do Sejmu i Senatu RP .

Informacje na temat wyborów i referendum znajdziesz również na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego .

Źródło: gov.pl

Dodaj komentarz