Narodowe Czytanie “Balladyny” w Szkole Polskiej w Oslo.

W dniach 8 – 14 września br. w ramach tegorocznej edycji “Narodowego Czytania” w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo przeprowadzone zostało publiczne czytanie fragmentów “Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Uczniowie klas 1-3 wykonali ilustracje do fragmentów lektury czytanych przez nauczycieli, klasy starsze wysłuchały prezentacji o Juliuszu Słowackim i epoce romantyzmu w kontekście wydarzeń historycznych w Polsce i w Europie. Uczniowie i nauczyciele dokonali również inscenizacji wybranych części dramatu, obejrzeli fragmenty spektaklu “Balladyna” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1974 r.) i wzięli udział w dyskusji dotyczącej problematyki utworu pod hasłem “Po trupach do celu….”. Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy tematyczne, quizy poświęcone wybranym fragmentom utworu oraz wystawa ilustracji do “Balladyny”.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo