Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika w Oslo w dniach 16-17 stycznia.

Polski minister spotkał się z przedstawicielami norweskiego rządu, polskimi organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami Polonii.

Minister Michał Wójcik odbył rozmowy z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Vidarem Brain-Karlsenem oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie ds. Dzieci i Równouprawnienia Kai-Mortenem Terningiem.

Tematem rozmów ze stroną norweską były m.in. zasady umieszczania polskich dzieci w rodzinach zastępczych. Minister Terning zgodził się, że polskie dzieci powinny trafiać do rodzin, w których mogłyby zachować tożsamość narodową, kulturową i religijną.

Rozmawiano także o problemach i nadużyciach w działaniach norweskiego urzędu ds. opieki nad dziećmi Barnevernet, sygnalizowanych przez Polaków mieszkających w Norwegii.

Minister odbył ponadto spotkania z rodzinami dotkniętymi działaniami norweskich służb socjalnych, prawnikami, psychologami, przedstawicielami organizacji społecznych i działaczami polonijnymi zaangażowanymi we wspieranie polskich rodzin w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad małoletnimi.

Źródło: Ambasada RP w Oslo

Dodaj komentarz