Poszukiwany nauczyciel wiedzy o Polsce.

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo ogłosiła nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Szczegóły na stronie szkoły tutaj.

Źródło: oslo.orpeg.pl