Od 4 czerwca br. cała kwarantanna w domu.

Od 4 czerwca br. godz. 15:00 osoby podróżujące do Norwegii z Polski mogą już spędzić całą kwarantannę we własnym mieszkaniu lub innym odpowiednim miejscu.

W czasie kwarantanny należy unikać kontaktu z innymi osobami i korzystać z osobnej sypialni, łazienki i kuchni (lub zamawiać posiłki do pokoju).
Zniesiony zostaje obowiązek spędzenia pierwszych trzech dni w hotelu kwarantannowym.
Zmiana ta jest związana z polepszeniem sytuacji pandemicznej w Europie. Dotyczy wielu krajów, w tym Polski, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Czech, Węgier i Szwajcarii.
Link do oficjalnej informacji:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/

Źródło: Ambasada RP w Oslo, Regjeringen.no

Dodaj komentarz