Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo: Zmiana trybu przyjmowania interesantów konsularnych.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo poinformował dzisiaj, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania ulegnie zmianie tryb przyjmowania interesantów konsularnych. W związku z powyższym:

– zawieszeniu ulegnie system rezerwacji wizyt w sprawach wizowych w systemie e-konsulat;

– przyjmowani będą wyłącznie interesanci, których wizyty wynikają z sytuacji losowych i niecierpiących  zwłoki, po uprzednim telefonicznym/ korespondencyjnym umówieniu wizyty ;

– w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną;

– zawiesza się spotkania konsularne w sprawach dotyczących działalności polonijnej i zaleca formę korespondencyjną,

– ograniczeniu ulegnie przyjmowanie wniosków wizowych; przyjmowane będą wyłącznie wnioski wynikające z nagłych i nieprzewidzianych sytuacji losowych – po uprzednim telefonicznym/korespondencyjnym umówieniu z Wydziałem Konsularnym,

– zaleca się stosowanie bezgotówkowej formy wnoszenia opłat konsularnych.

W chwili obecnej warunkiem przyjęcia w Wydziale Konsularnym jest wcześniejsze, korespondencyjne, umówienie ewentualnej wizyty za pośrednictwem adresu e-mailowego: oslo.amb.wk@msz.gov.pl,  który monitorowany  jest w trybie ciągłym.

W związku z powyższym wszystkie obecnie zarezerwowane wizyty w systemie e-konsulat zostają anulowane.

Źródło: Ambasada RP w Oslo