Zmiana siedziby Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo.

Z dniem 14 grudnia 2015 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo został przeniesiony do nowej…