Referendum 6 września 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

“Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. nr 57, poz. 507, z późn. zm.) Konsul RP w Oslo informuje, że rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1145) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo utworzono cztery obwody głosowania obejmujące swym zasięgiem całe terytorium Królestwa Norwegii:

1. Obwód głosowania nr 102, Oslo, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo

Obwodowa komisja wyborcza nr 102 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

 

2. Obwód głosowania nr 103, Bergen, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen

Obwodowa komisja wyborcza nr 103 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 103 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

3. Obwód głosowania nr 104, Stavanger, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stavanger, Sunde/Kvernevik bydelhus, Mjughøyden 11, 4048 Hafrsfjord

Obwodowa komisja wyborcza nr 104 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 104 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

3. Obwód głosowania nr 105, Trondheim, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Obwodowa komisja wyborcza nr 105 będzie właściwa do głosowania osobistego.”

 

Więcej informacji nt. zasad udziału w referendum znajdziecie na stronie Ambasady RP w Oslo tutaj.

Szczegółowe informacje na temat pytań referendalnych znajdziecie tutaj.

 

źródło: Ambasada RP w Oslo

 

Dodaj komentarz