Monthly Archives: Wrzesień 2020

Narodowe Czytanie „Balladyny” w Szkole Polskiej w Oslo.

W dniach 8 – 14 września br. w ramach tegorocznej edycji „Narodowego Czytania” w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo przeprowadzone zostało publiczne czytanie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Uczniowie klas 1-3 wykonali ilustracje do fragmentów lektury czytanych przez nauczycieli, klasy starsze wysłuchały prezentacji o Juliuszu Słowackim i epoce romantyzmu w kontekście wydarzeń historycznych w Polsce i w Europie. Uczniowie i nauczyciele dokonali również inscenizacji wybranych części dramatu, obejrzeli fragmenty spektaklu „Balladyna” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1974 r.) i wzięli udział w dyskusji dotyczącej problematyki utworu pod hasłem „Po trupach do celu….”. Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy tematyczne, quizy poświęcone wybranym fragmentom utworu oraz wystawa ilustracji do „Balladyny”.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo

81. rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, Pani Ambasador I. Woicka – Żuławska wraz z attaché obrony, komandorem B. Anuszkiewiczem i konsulem A. Jachem, przedstawicielami harcerstwa polskiego w Norwegii oraz norweskiej Polonii oddali hołd polskim lotnikom i Cichociemnym pochowanym na cmentarzu Vestre Gravlund. Modlitwę za poległych poprowadził ksiądz z parafii katedralnej św. Olafa.

W przemówieniu podczas uroczystości Pani Ambasador podkreśliła potrzebę ciągłej dbałości o prawdę historyczną w zakresie II wojny światowej, a także podejmowania wśród społeczności międzynarodowej wysiłków na rzecz przeciwdziałania „wadliwym kodom pamięci” przeinaczającym lub fałszującym historię Polski w tym okresie.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo