Monthly Archives: Wrzesień 2020

Ostatnie pożegnanie Janiny Zagrodzkiej – Kawy.

23 września br. na cmentarzu Vestre Gravlund w Oslo pochowana została Janina Zagrodzka – Kawa – poetka, tłumaczka, aktywna działaczka środowiska polonijnego w stolicy Norwegii.

Janina Zagrodzka – Kawa należała do najstarszego pokolenia norweskiej Polonii (zmarła w wieku 102 lat). W jej dorobku literackim znaleźć można zarówno tłumaczenia na język polski wspomnień wybitnych przedstawicieli norweskiego ruchu oporu Sverrego Midtskau „Londyn nie odpowiada” (polskie wydania w 1976 i 1988) oraz Maxa Manusa „Ognie nad fiordami” (polskie wydanie w 1983), jak również tomiki wierszy  „Zebrane nad fiordami” (1999), „Norweskie nastroje” (2000) i „Nie wiem” (2004).

Żegnający zmarłą w imieniu norweskiej Polonii Przemysław Zagierski przypomniał o patriotyzmie poetki, przejawiającym się m.in. w utrzymywaniu serdecznych więzi z Polską mimo szeregu lat spędzonych na obczyźnie oraz jej wielkim zamiłowaniu do narciarstwa.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci.

Z początkiem października rozpocznie swoją działalność Polonijny Uniwersytet dla Dzieci, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych dzieci i jednocześnie motywacja do nauki języka polskiego.

Zajęcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci będą miały formę zdalną i są przeznaczone są dla dzieci mieszkających poza granicami Polski. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W ciągu roku akademickiego odbędzie się 18 wykładów naukowych dla dzieci. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego

Wszystkie informacje praktyczne znajdują się na stronie poluni.org.

Źródło: Polonijny Uniwersytet dla Dzieci

Narodowe Czytanie „Balladyny” w Szkole Polskiej w Oslo.

W dniach 8 – 14 września br. w ramach tegorocznej edycji „Narodowego Czytania” w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo przeprowadzone zostało publiczne czytanie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Uczniowie klas 1-3 wykonali ilustracje do fragmentów lektury czytanych przez nauczycieli, klasy starsze wysłuchały prezentacji o Juliuszu Słowackim i epoce romantyzmu w kontekście wydarzeń historycznych w Polsce i w Europie. Uczniowie i nauczyciele dokonali również inscenizacji wybranych części dramatu, obejrzeli fragmenty spektaklu „Balladyna” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1974 r.) i wzięli udział w dyskusji dotyczącej problematyki utworu pod hasłem „Po trupach do celu….”. Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy tematyczne, quizy poświęcone wybranym fragmentom utworu oraz wystawa ilustracji do „Balladyny”.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo

81. rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, Pani Ambasador I. Woicka – Żuławska wraz z attaché obrony, komandorem B. Anuszkiewiczem i konsulem A. Jachem, przedstawicielami harcerstwa polskiego w Norwegii oraz norweskiej Polonii oddali hołd polskim lotnikom i Cichociemnym pochowanym na cmentarzu Vestre Gravlund. Modlitwę za poległych poprowadził ksiądz z parafii katedralnej św. Olafa.

W przemówieniu podczas uroczystości Pani Ambasador podkreśliła potrzebę ciągłej dbałości o prawdę historyczną w zakresie II wojny światowej, a także podejmowania wśród społeczności międzynarodowej wysiłków na rzecz przeciwdziałania „wadliwym kodom pamięci” przeinaczającym lub fałszującym historię Polski w tym okresie.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: Ambasada RP w Oslo